Time og Klepp kommune skal oppretta eigne ungdomsråd

Hå kommune har hatt eige ungdomsråd sidan 1998. No kjem Time og Klepp etter.