Åslaug ville stemme imot ordførerens forslag, men han klubbet saken gjennom idet hun reiste seg

Klepp-ordfører Sigmund Rolfsen banket klubba for ny visjon idet Åslaug Årsland Grude reiste seg, og sa dermed at visjonen var enstemmig vedtatt.