Ordførarkandidaten i Klepp (23) får ansvar for oppvekstpolitikken i Venstre

Når stortingsprogrammet for 20211–2025 skal utformast, leier Bruvik programgruppa med ansvaret for oppvekst.