Rolfsen vil ha politiske sonderingar før han tar stilling til nytt samanslåingsutspel

Sigmund Rolfsen meiner det er gått for kort tid sidan 2016. Skal ordføraren snu i det synet, skal ha ryggdekning hjå resten av Klepp kommunestyre.