Petter L. Stabel hadde ikkje tippa på 45 år før han og politikarkollega Svein F. Hestvaag vann Jærbladets valkviss

Lokalpolitikarane Svein F. Hestvaag og Petter L. Stabel hadde begge 14 av 15 rette på Jærbladets valkviss. Begge svarte feil på eit ordførarspørsmål.