Valet avgjort i Time, resultatet blei heilt i tråd med det førehandsstemmene synte

H, V, KrF og Frp vil i det komande kommunestyret ha 14 av 27 representantar i Time.