Sentrumsbarnehagen i fare: – Viss dei vil at folk skal flytta til Lye, kan dei ikkje ta vekk det Lye har å tilby

Foreldre på Lye håper å få sleppa å måtta kjøpa ekstra bil for å køyra omveg med ungane til Vestly.