Bestrider Avanti-regninger på to millioner

Mens Avanti Prosjekt har bebudet millionsøksmål mot Eigersund kommune, bestrider kommunen fakturaer de har fått fra firmaet på tett oppunder to millioner kroner.