Ikkje skuld på andre

Av

Budsjettprosessen i Time kommune har vore krevjande. Det er eit resultat av høgt forbruk i kommunen og små overføringar av pengar frå regjeringa.