Kritiserer rådmannen i Time for å ta politiske avgjerder

Sverre Risa (KrF) meiner rådmannen trør inn på politikarane sitt område. Sjølv vil han heller bli tvungen til å revidera budsjettet til våren, enn at ei rekkje sensitive saker blir konkluderte samla, i eit budsjett før årsskiftet.