Rådmannen forstår reaksjonane frå befolkninga: – Me måtte leggja fram eit budsjett som gjekk i balanse

Trygve Apeland seier at erfaringane frå januar 2019 var styrande for kutta i hans budsjettforslag.