Planane for «Kalberg valley» er enorme: – Håper det ikkje er lagt sterke føringar før debatten er starta

– Kva vil me med Kalberg? Ingrid Fiskaa (SV) sit i styringsgruppa for området og vil høyra med innbyggjarane før alt blir spikra.