Både Mini FN og LitlaStortinget er et alternativ til klasseundervisning. Mini FN er et samarbeid mellom skoler og FN sambandet, hvor elevene som deltar får utdelt ulike delagasjoner og representerte dette. LitlaStortinget er en mini utgave av Stortinget, som foregår på skolen. Elevene får søke på ulike roller, og det blir satt opp et rollespill hvor ulike saker blir tatt opp og stemt på.

- Responsen har våre helt enorme, og det har hjulpet både yrkesklassen og studie spesialiserende klasser. Hvor læringsutbytte har våre stort. Sier Grethe Rognøy, lærer ved Bryne VGS.

 

Godt alternativ til klasseundervisning

Både lærere og elever på Bryne VGS ser på dette som et bra tilbud til å tilegne seg god kunnskap om politikk. Både for Mini FN og LitlaStortinget må elevene på forhånd lese seg opp på temaene og sette seg godt inn i problematikken rundt konflikten og sakene som senere blir tatt opp. Elevene må selv forhandle med andre, skape allianser og argumentere for sakene sine.

 

Interessen øker

Interessen for å delta på politisk rollespill har steget de siste årene på Bryne VGS. Første året LitlaStortinget ble arrangert på skolen var det vanskelig å få elever til å delta, og det var omtrent 110 elever som deltok. Dette året har det blitt påmeldt nærmere 300 elever, og alle skal få være med å delta i roller, som publikum, som ansvarlig for live-sending, innlegg på Sosiale Medier og lignende oppgaver.

Magnus Nærland, Synne Hebo og Jakob Stokka Andersen deltok alle tre på Mini FN i Stavanger. Dei går alle i første klasse på studie. De er ikke noe særlig engasjerte i politikk vanligvis, men gjennom rollespillet har de blitt dratt inn i nye situasjoner og fått god forståelse for politikken.

 

- Jeg har lyst til å være litt radikal, fordi da kan jeg prøve å avsette regjeringen og utfordre de. Sier Magnus Nærland.

LitlaStortinget vil ta sted på Bryne VGS like før vinterferien. Lærerne har allerede startet med planleggingen, hvordan det skal foregå og de ulike proposisjonene som skal tas opp. Media elvene fra skolen får delta på rollespillet med å jobbe bak kamera og ha live-sending, lage reportasjer, intervju ol. På denne måten får flest mulig elever delta og lære om politikk og demokrati.