Politisk støtte til kutt i heimetenestene

– Me ser at det har vore ei skeivfordeling av ressursane i heimetenestene, seier utvalsleiar Mariann Skjærpe (Hå-lista).