Pollestad med pelsdyrhåp: – Korta er delta ut på ny

Geir Pollestad har tru på at Sp-forslaget om full erstatning til pelsdyrbøndene nå kan få fleirtal i Stortinget.