– Senterpartiet kan ikke akseptere at familier rundt om i landet blir ruinert av at regjeringen avvikler pelsdyrnæringen og nekter å betale for det, uttaler Geir Pollestad, stortingsrepresentant og leder i næringskomiteen.

Forbudet mot pelsdyroppdrett ble vedtatt i Stortinget 21. juni 2019, da det samtidig ble gitt hjemmel til å lage en kompensasjonsordning.

Beregningen for kompensasjon tar utgangspunkt i bokført verdi av kapitalbeholdningen ved utgangen av ligningsåret 2017.

Etter dette beregnes en fremskrevet verdi på avviklingstidspunktet, der det legges til grunn avskrivning med 7 prosent i året fra 2017 ti log med det siste året med pelsdyrproduksjon ved virksomheten.

159 høringssvar

1. oktober var høringsfrist for å sende inn høringssvar på forslaget om kompensasjon.

Totalt 159 høringssvar kom inn, blant andre fra familien Vådeland som vil havne i økonomisk ruin.

Nå skal departementet, med landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i spissen, gå gjennom alle innspillene, før de fastsetter en endelig forskrift om kompensasjon etter den lovbestemte avviklingen av pelsdyrnæringen.

Pollestad krever at pelsdyrbøndene får full erstatning når han onsdag tar opp saken på Stortinget.

Bunnløs gjeld

– Det er ikke tvil om at folk vil tape millioner av kroner på den svake kompensasjonsordningen. Mange vil sitte igjen med bunnløs gjeld, slår han fast.

Pollestad viser til løfter fra FrP og Høyre om god erstatning, men mener ikke dette blir innfridd, og krever med det som bakgrunn at saken tas opp på ny.