Nye priser på bussen fra nyttår

Av

Fylkestinget har bestemt at det skal gjøres en rekke endringer i prisene til Kolumbus fra 1. januar 2018.