350 bilførarar sjekka - ingen hadde promille

Av

Utrykkingspolitiet gjennomførte laurdag ein promillekontroll i Nordsjøvegen i Hå.