Ingen med promille i Nordsjøvegen

Av

70 bilførarar blei kontrollerte, ingen av dei hadde utslag under ein promille og dokumentkontroll i Nordsjøvegen i Hå.