Provosert bonde forsvarer praksisen med å leie ut melkekvoter

– Hva blir det neste? Skal de ta jorda fra dem som leier den ut? spør Frode Herredsvela.