Eitt års ventetid for å få psykologhjelp

Folk som kjem til fastlegen og ønskjer å få hjelp frå psykolog, må belaga seg på lang ventetid.