Ektefellen til Sybille tok livet sitt: – Fleire må læra om korleis dei kan sjå teikn til sjølvmordsfare

Sybille Greiner, fylkesleiar i Landsforeningen for etterlatne ved sjølvmord (Leve), trur på kunnskap og lågterskeltilbod for å få ned sjølvmordstala.