Rådene til foreldre med barn hjemme: – Vi må bruke sunn fornuft og ikke leke for mange unger på ett sted

PÅ LEKEPLASSEN: - Jeg er i pappaperm, så det er ikke oss det er verst for, sier Sindre Meling, far til Silje Orre Meling (3) og hennes lillebror. Far og datter benyttet deler av fredagen på lekeplassen framfor M44.

PÅ LEKEPLASSEN: - Jeg er i pappaperm, så det er ikke oss det er verst for, sier Sindre Meling, far til Silje Orre Meling (3) og hennes lillebror. Far og datter benyttet deler av fredagen på lekeplassen framfor M44.

Myndighetene oppfordrer til smitteverndugnad, og foreldre med barn og ungdom hjemme, forventes å følge opp.

DEL

Fredag er første dag alle skoler i landet holder stengt på grunn av koronaviruset. Formålet med de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid, er å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Så hva skal foreldrene gjøre for at hjemmesittingen skal fungere som tenkt, og bidra til å stoppe spredning?

Kunnskapsdepartementet har ansvaret for utdanningsinstitusjoner i Norge. På sine nettsider har departementet omtalt barnehage- og særlig skolestengningen, og viser videre til Utdanningsdirektoratet, som viser til Folkehelseinstituttet for informasjon.

Felles for alle instanser er at de fredag opplyser at skolene skal tilrettelegge for hjemmeundervisning, og tilbyr informasjon til skoler, skolefritidsordning og barnehager.

Men – tidlig fredag ettermiddag har ingen av de nevnte instansene publisert informasjon rettet mot foreldre.

Smitteverndugnad i de tusen hjem

Under en pressekonferanse fredag, om økonomiske virkemidler for å avhjelpe den dramatiske situasjonen for norsk næringsliv, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad at alvorsgraden også har økt i de norske hjem.

– Koronaepidemien har raskt tatt mye plass og preger nå hverdagslivet på en måte det var vanskelig å se for seg for bare kort tid siden. Vi skal ikke stoppe å leve livet vårt, men vi skal leve på en ny måte, sa ministeren.

– Når alle skoler og barnehager nå er stengt, betyr det at mange barn er hjemme. I ei sånn tid er det fint om naboer kan hjelpe hverandre med barnepass, samtidig må vi bruke sunn fornuft og ikke leke for mange unger på ett sted. Å leke utendørs er bedre enn å leke innendørs, og håndvask er veldig viktig.

Ropstad understreket at personer i risikogrupper ikke bør brukes til barnevakt. Torsdag presiserte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at foreldre som er nødt til å være hjemme med barn, har rett til omsorgspenger når skoler og barnehager er stengt.

Fylkeslegen: – Unngå aktivitet i tettpakkede rom

Assisterende fylkeslege i Rogaland, Ingegerd Møller, skriver i en e-post til Jærbladet at det viktigste foreldre kan gjøre når ungene er hjemme, er å sørge for at generelle hygienetiltak følges.

– Man skal også unngå aktivitet i tettpakkede rom innendørs. Tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig. Utendørs vil barna ofte holde større avstand til hverandre enn innendørs, noe som kan bidra til å forebygge smitte, skriver hun.

UTENDØRS: Silje Orre Meling (3) har fått fri Maurtuå barnehage og bruker i stedet dagen på å lære seg å grave med gravemaskin.

UTENDØRS: Silje Orre Meling (3) har fått fri Maurtuå barnehage og bruker i stedet dagen på å lære seg å grave med gravemaskin. Foto:

Dersom man føler seg syk, skal man unngå unødvendig kontakt med andre.

Ellers bør alle, både store og små, følge rådene fra Folkehelseinstituttet – som for friske personer blant annet innebærer:

 • Grundig og hyppig håndvask.
 • Holde minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser.
 • Begrense kontakt med andre, delta i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk og lignende.

Gjesdal har sendt råd til småbarnsfamilier

Time, Klepp og Hå har tidlig fredag ettermiddag ikke delt anbefalinger til småbarnsfamilier. Det har imidlertid Gjesdal kommune gjort, og på same måte som koronaviruset, stoppes ikke rådene ved kommunegrensa:

 • Unngå etter beste evne at barna samles i grupper og begrens nærkontakt – et eksempel på aktivitet som bør unngås er fotballspilling i ballbinge.
 • Det bør ikke samles mange barn i samme hjem – anbefaling for serveringsbransjen er per i dag at det skal legges opp til minimum 1 meters avstand mellom gjester. For barn bør vi legge opp til minst samme minimumsavstand.
 • Ha høyt fokus på hygiene som håndvask og hosting/nysing (se nettsiden til Folkehelseinstituttet for råd).
 • Tenk over hvordan du håndterer mat.
 • Ikke overlat barnepass til personer som er/kan være i en risikogruppe.
 • Barneselskap og tilsvarende arrangement bør utsettes.
 • Bruk sunn fornuft, og vurder de ulike situasjonene for å unngå smitte.
 • Vi oppfordrer alle til å ta ansvar for at du selv ikke blir smittet, og at du ikke smitter andre!

Gjesdal kommune presiserer at anbefalingene som gjelder fredag, kan endre seg. Det er derfor viktig å følge anbefalingene som gis fortløpende på nettsida til Folkehelseinstituttet og på helsenorge.no.

Fylkesmannen viser til foreldreansvar

Assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Hallgeir Bø, skriver i en e-post til Jærbladet at de ikke har retningslinjer for foreldre, og at det er foreldreansvaret som gjelder.

– I Utdanningsavdelingen har vi ikke laget egne retningslinjer eller råd til foreldre med barn/ungdom som er hjemme. Men det følger av foreldreansvaret at de må hjelpe og støtte barna etter alder og modenhet.

Han viser ellers til Utdanningsdirektoratet, om behovet for tett dialog mellom skolen med hjemmet og oppdatert informasjon.

– Barna skal altså ha opplæring selv om de ikke er på skolen, så foreldre må gjøre det de kan for å hjelpe barna. Som ellers i liv og skolegang: Være interesserte, ivareta omsorgen, hjelpe så langt de kan og sørge for gode rutiner i hverdagen, oppsummerer han.

Fylkesdirektøren for opplæring, Joar Loland i Rogaland fylkeskommune, opplyser at elevene i den videregåande skolen er så voksne at de tar ansvar for egen opplæring selv. Det lages kun retningslinjer for elever og ansatte.

Artikkeltags