– Rapporten om institusjonstenesta i Klepp er alvorleg

Torbjørn Hovland (KrF), leiar i hovudutval for helse og velferd i Klepp, seier at dei vil ha ein grundig diskusjon om rapporten om institusjonstenesta.