– Går ikke med på firefelts vei gjennom Bryne

Av

Politikerne i lokal utvikling i Time er enige. De vil flytte trafikken vekk fra fylkesvei 44 gjennom Bryne.