Lakkeringsbedrifta vender heim etter to brannar på under eitt år

Av

Ikkje éin gong, men to gongar, brann det i lokala til ES Billakk og skade. Etter eit år i eksil er heile bedrifta tilbake på Ree. Nå går dei berre og ventar på vinter og holkeføre.