I tillegg foreslår regjeringen en grønn omstillingspakke, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

– For å bidra til å skape aktivitet og sikre arbeidsplasser i en vanskelig tid foreslår vi noen midlertidige endringer. I praksis vil dette innebære at skatteregningen kommer senere. Det bedrer likviditeten i selskapene. Det gir selskapene mulighet til å gjennomføre flere investeringer, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Likviditetseffekten av skatteendringene kan bety 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021. Virkningen fremover vil avhenge av hvordan selskapenes investeringer utvikler seg.

Virusutbruddet og de strenge smitteverntiltakene, både i Norge og internasjonalt, har rammet verdensøkonomien hardt. Oljemarkedet er preget av kraftig prisfall og stor uro.