Det betyr at regjeringen øker strømstøtten fra 55 til 80 prosent til og med mars.

– Ordningen er ellers den samme Stortinget sluttet seg til før jul. Den delen staten betaler blir trukket fra på reningen fra nettselskapet eller strømleverandøren, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Ifølge VG sin utregning, vil det bety følgende for din strømregning:

  • Utbetalt stønad per husholdning anslås i gjennomsnitt til 1257 kroner i måneden.

  • Enebolig med årlig forbruk på 27 000 kWh vil få 2463 kroner i stønad pr. måned.

  • Leilighet med årlig forbruk på 11 000 kWh forbruk vil få 1004 kroner pr. måned.

Samlet koster strømpakken fra desember og den nye 8,9 milliarder kroner. Økningen fra 55 til 80 prosent støtte utgjør to milliarder kroner, skriver avisa.

Gårdsbruk, både driftsbygninger og husholdning samt felles målt forbruk i boligselskap skal omfattes av ordningen.

For desember, der regningene allerede er sendt ut, gjelder et kompensasjonsnivå på 55 prosent.

– De ekstraordinært høye strømprisene rammer økonomien til mange i Norge. Vi tok flere grep i forhold til de høye prisene høsten 2021, men ser nå behov for å styrke den viktige sikringsordningen der vi som fellesskap avlaster husholdningen for en høyere andel av strømregninga. Dette er en rettferdig omfordeling til fordel for vanlige folk i en krevende tid for mange, sier statsminister Jonas Gahr Støre.