– Jeg vil begynne med å si: Nå er det alvor, sier statsminister Jonas Gahr Støre på regjeringens hasteinnkalte koronapressekonferanse mandag kveld, der også helseminister Ingvild Kjerkol var til stede.

– Det er ikke mange dager siden vi innførte nye tiltak, men siden det har smitten økt kraftig, sier Støre, som legger til at det ikke er noe som tilsier at smittesituasjonen vil snu og at tiltakene derfor må forsterkes.

Skjenkestopp

De nye tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember.

  • Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men regjeringen vil ikke utelukke at de kan bli mer langvarige, eller at det kan bli behov for ytterligere innstramminger.
  • De viktigste tiltakene er:
  • Full, nasjonal skjenkestopp fra midnatt natt til onsdag. Hittil har det vært skjenkestopp etter midnatt. Nå innføres det altså full skjenkestopp over hele landet.
  • Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler.
  • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor.
  • Maks 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, eller i lånte eller leide lokaler. Meteren skal holdes.
  • Maks 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser, og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. Opptil 50 kan delta i begravelser og minnestunder.
  • Anbefaling om maks 10 gjester hjemme, men 20 én gang i løpet av julehøytiden.

Gult nivå i skoler

Regjeringen innfører gult nivå i alle landets barnehager og barne- og ungdomsskoler fra torsdag og i minimum fire uker.

– Det er veldig viktig for oss å skjerme barn og unge så langt det lar seg gjøre, så de kan være på skolen og i barnehagen. Når vi nå endrer til gult og rødt nivå, er det for å hindre smitte og sørge for at elever og lærere holder seg friske og kan være på skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Gult nivå innebærer kontaktreduserende tiltak, forsterket renhold, gode hygienerutiner og at ingen syke skal møte på skolen.

Kan reise hjem til jul

Nordmenn kan reise hjem til sine nærmeste i jula, sier statsministeren, som ber folk være der for hverandre i høytiden.

– Det blir jul. Du kan reise hjem i jula, og du kan være med dine nærmeste. Vi kan ikke være så mange sammen, men vi kan være der for hverandre, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Han ber folk om å vise omsorg for de som trenger det i jula.

– Se rundt deg, hvem kan du utgjøre en forskjell for? Sammen må vi nå stille opp for å snu denne utviklingen. Det kan vi, og da kan vi kontrollere smitten gjennom vinteren, sier han.

Møte med helsemyndighetene

Mandag var regjeringen i møte med Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet, som begge har levert nye anbefalinger om ytterligere koronatiltak for å få bukt med den stadig mer eskalerende situasjonen.

– Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgen, heter det i en ny risikovurdering fra FHI om omikronvarianten mandag.

Det har blitt satt en rekke smitterekorder de siste dagene, både nasjonalt og i de største byene. Innlagttallene har også nådd rekordhøyt nivå de siste dagene. Mandag var 358 koronapasienter innlagt på norske sykehus, som er det høyeste antallet som er registrert hittil under pandemien.