Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) kalte partene inn tirsdag kveld. Etter et kort møte ble det bekreftet at regjeringen griper inn.

Lærerne har streiket siden begynnelsen av juni, men uttaket tok seg opp rundt skolestart i august. Konflikten mellom de tre lærerorganisasjonen Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund og motparten kommuneorganisasjonen KS har virket helt fastlåst.

Rundt 8.500 medlemmer var i streik da regjeringen grep inn.

Uroen rundt hvordan streiken rammet elever har økt i styrke de siste ukene. Mange elever har ikke hatt ordinær undervisning etter sommerferien. Mange har også vært bekymret over situasjonen til sårbare elever, spesielt i etterkant av to år med pandemi.

Barneombudet har skrevet brev til regjeringen, og det samme har Foreldreutvalget for grunnskolen. Statsforvalteren i Troms og Finnmark meldte inn et varsku tirsdag, blant annet fordi elever sto uten tilbud om spesialundervisning.

Regjeringen har understreket at det har vært partenes ansvar å finne fram til en løsning. Senest fredag innkalte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) lærerorganisasjonene og KS for å anmode om at det ble gjort nye forsøk på å komme til enighet.

Partene møttes til samtaler hos riksmekler Mats Ruland både lørdag og søndag, uten at det lyktes å finne fram til en løsning.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er skuffet og sier det er sterkt beklagelig at regjeringen nå griper inn i lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

– Det er en mørk dag. KS har vunnet fram, og skolen tapte, sa Handal til pressen etter at det tirsdag kveld ble kjent at regjeringen griper inn i lærerstreiken.

– Det er sterkt beklagelig at regjeringen har valgt å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. De påtar seg nå et stort ansvar for det som har vært grunnlaget for konflikten, la han til.

Handal har flere ganger sagt at Utdanningsforbundet har opplevd KS som tilbakelente gjennom hele streiken og har tidligere beskyldt dem for å styre mot tvungen lønnsnemnd.

– De har villet alt annet enn å sitte ved forhandlingsbordet med lærerne. De har brukt konflikten til å snakke ned lærerkompetansen.