Reidun Hjelmervik gir seg som leder for barnevernet i Time: Seks personer har søkt om å overta stillingen

To personer har trukket seg som kandidater til stillingen, mens et navn er unntatt offentligheten. Under følger listen på de gjenværende kandidatene.