Torulv Time er bonden som er glad i humor, og som tykkjer det er gildt å stå på ei scene og få folk til å le.

Med i Lyerevyen

Han har vore med i Lye-revyen i 20 år, og han liker veldig godt tekstar der han får høve til å gje politiske stikk.

– Revy er ein måte å formidla ting på. Eg tykkjer det er gildt å vera med på det, seier Time.

I dei tre siste revyane har han gjort suksess med å imitera Time-ordførar Reinert Kverneland.

– Eg er ein person som liker å herma etter folk. Eg ser ofte etter ulike personlegdommar, og eg er fascinert over kor forskjellige me menneske er. Eg liker godt å imitera Reinert. Han er ein triveleg fyr, og han er gild å imitera, sidan han tek det heile med eit smil. Det er også veldig greitt å imitera ein ordførar, sidan ein kan vera ordførar i mange ulike samanhengar, seier Torulv Time.

Laurdag kveld feira han den runde dagen i klubbhuset på Hognestad då ordføraren overraskande dukka opp.

– Reinert meinte at det var skuffande at han ikkje var invitert til festen. Så det blei litt gleip mellom oss, fortel imitatoren.

No har yngste sonen også byrja å imitera ordføraren.

– På sist haustfest i Vibå 4H var det han som var Reinert. Temaet var bompengeaktivistar. Så sonen er nok blitt påverka av opphavet, fastslår Time.

Sau, mjølk og egg

Den ferske 40-åringen vaks opp på Nedre Time, i same huset som han i dag bur i lag med kona Jorunn og dei tre sønene på 16, 13 og 11 år.

Ekteparet møttest på vinterlandbruksskulen på Orre. Jorunn hadde odel på heimegarden på Orre, men skreiv odelen over til broren etter at ho hadde møtt Torulv.

Huset dei bur i, er 95 år gammalt, og på garden driv dei med mjølkeproduksjon, sau og produksjon av rugeegg.

Både Torulv og ektefellen arbeider heime på garden. Ho har ansvaret for hønene, medan han tek seg av sauene og kyrne.

– Eg har budd her på garden heile livet, bortsett frå eit år i militæret og eit år i leilegheit på Bryne. Eg trivest veldig godt som gardbrukar, og eg tykkjer me er privilegerte som begge kan arbeida heime.

– Trivest med variasjonane

Torulv Time set pris på variasjonen ved å vera bonde.

– Ein får gjera mykje av alt mogleg, i tillegg til at du er din eigen sjef. Som bonde er du avhengig av naturen, vær og vind,. Det er ei spenning heile tida, sjølv om det til tider kan bli vel mykje spenning, fastslår gardbrukaren.

Han liker også livsstilen som bonde.

– Det er fint å ha moglegheit til å ha ungane med i arbeidet. Sjølv om me har det travelt på jabnå og ikkje spesielt mykje fritid, får me vera mykje i lag med ungane våre.

Torulv Time har to eldre søstrer.

– Eg er ikkje odelsgut, men ein utskjemt etterpåklatt. Eg hadde veldig lyst til å overta garden og det var aldri nokon diskusjon om at det skulle vera slik eller ikkje.

Dei overtok garden i 2002. Då hadde Torulv teke fagbrev i gravemaskinkjøring, og arbeidd som gravemaskinkjørar i eit halvt år.

Torulv Time er aktiv i Senterpartiet, men står ikkje på noko partiliste.

– Eg beundrar dei som går inn i lokalpolitikken og gjer ein jobb der. Men for meg passer det best å vera med i styret.

Han er klubbrådgjevar i Vibå 4H. Som ung var han aktiv i Bygdeungdomslaget.

– Eg har alltid likt å vera med i organisasjonslivet, og Bygdeungdomslaget var en god skule å gå i, seier Torulv Time.