– Me har nok levd over evne i nokre år – nå må me ta rekninga for dette

Slik reagerer lokalpolitikarane på budsjettforslaget.