Hå satsar på at Time klarer å leita fram reiselivspengar til Idar Håland

Eit nytt reiselivsselskap på Jæren får ikkje kommunale pengar før i 2021, men kan likevel sjå dagens lys allereie i 2020.