Rektor: – Elever er redde for å si fra om vold og mobbing

Det har i nyere tid vært flere voldsepisoder blant ungdom på Jæren. Rektor ved Bryne ungdomsskule forteller at elevene er redde for å si ifra om hendelser på grunn av at de da blir sett på som «snitchere» – tystere.