Renathe vart sett på sidelinja då arbeidsplassen til mora og dottera vart lagt ned

Eigarane av Outlet Jæren har åtvara at sju arbeidsplassar vil forsvinna dersom dei ikkje får dispensasjon til å driva utsal på Håland.