200 Risa-tilsette har fått varsel om permittering

Per i dag er 20 Risa-tilsette permitterte, 200 har mottatt varsel om permitteringar.