Permitteringstalet i Risa dobla: – Me prøver så godt me kan å halda folk i jobb

86 tilsette i Risa AS har fått permitteringsvarsel. Akkurat nå er sju permitterte.