Risa får ikkje laga E39 i Mandal

Av

Den jærske entreprenøren oppfylte ikkje krava då dei for fyrste gong søkte på å få gjennomføra prosjekt for Nye veier.