Skanska Norge AS kan juble for den første av de store kontraktene for bygging av to løp med undersjøiske tunneler under Boknafjorden. Den 26,7 kilometer lange tunnelen skal binde sammen Sør-Rogaland og Nord-Rogaland, og blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Byggingen er delt opp i etapper.

Skanska har nå fått kontrakten med å bygge to ganger 9 kilometer med tunnel mellom Bokn i nord og halvveis til Kvitsøy. De skal også bygge 2 kilometer med vei i dagen. For den jobben skal Skanska Norge AS ha 4.982.898.696 kroner. Altså tett på fem milliarder.

Det er drøyt 700 millioner kroner billigere enn den andre tilbyderen, NCC Norge AS, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

En halv milliard dyrere

I den samme pressemeldingen går Statens vegvesen også ut med tilbudene som er kommet inn i den neste store Rogfast-kontrakten, der kontraktsarbeidet nå går inn i sluttfasen.

Det er arbeidsfelleskapene Risa/Hæhre og Stangeland/Implenia som har leverte sine siste tilbud på kontrakten fra Randaberg i sør og halvveis mot Kvitsøy.

Tilbudene ser slik ut:

  • Risa/Hæhre: 4.569.175.059 kroner – eller drøyt 4,5 milliarder, for dem som ikke er vant med å lese så store tall
  • Stangeland/Implenia: 4.069.604.063 kroner – altså drøyt 4 milliarder kroner

Risa/Hæhres tilbud er dermed ganske nøyaktig en halv milliard kroner dyrerer enn Stangeland/Implenias.

– Nå skal vi kvalitetssikre og gå gjennom tilbudene. Vi har som målsetting at vi signerer kontrakten med valgt entreprenør i 2022, sier prosjektsjef Oddvar Kaarmo.

Risa/Hæhre er for øvrig allerede i godt gang med den aller første Rogfast-etappen. De bytter en nær 3,5 kilometer lang undersjøisk tunnel fra Kvitsøy og ned i Boknafjorden, pluss 1,6 kilometer med vei – inkludert tre boer – oppe i dagen på Kvitsøy. Denne jobben har en kontraktsverdi på 622 millioner kroner.

Den tredje og siste store Rogfast-kontrakten, som etter planen blir lyst ut neste år, er den midterste delen av tunnelen, som skal binde sammen de to løpene fra Mekjarvik og Bokn, og i tillegg tunnelen som blir laget ned fra Kvitsøy.

Dyrere enn antatt

Tre entreprenørfellesskap var prekvalifisert til å gi anbud på den første storkontrakten, som som altså ble tildelt onsdag. Men den tredje interessenten – internasjonale JV OHA Tunnel – valgte å trekke seg, og Statens vegvesen sto igjen med Skanska Norge og NCC Norge.

Statens vegvesens prosjektleder Oddvar Kaarmo konstaterer at prisene ble høyere enn tidligere anslått.

– Det er ikke ideelt at vi til slutt kun satt igjen med to entreprenører, men det er lite vi kan gjøre med det. De siste tilbudene er høyere enn byggherreanslaget, men det har skjedd mye siden 2020. Den generelle prisstigningen innen bygg og anlegg er høyere enn forventet i prognosene, noe som påvirker prisnivået, sier prosjektsjef Kaarmo i pressemeldingen.

Han forteller at planen er å signere kontrakten med Skanska Norge AS i 2022, med oppstart på Bokn tidlig i 2023.

– Det blir en milepæl for E39 Rogfast, sier Kaarmo.