Etter at det ble påvist smitte av fugleinfluensa i en besetning med verpehøns i Klepp den 11. desember, har mange gårder ligget i risikosonen. Det har betydd strenge restriksjoner for de berørte innenfor risikosonen.

Onsdag ble risikosonen opphevet, som betyr at kjøretøy ikke lenger trenger desinfeksjon inn og ut av gårder med fjørfehold.

– Opphevelsen av risikosonen er et viktig skritt på veg mot normalen, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Dersom det ikke kommer ny smitte i fjørfehold, smittevern overholdes, og inspeksjoner gjennomføres som planlagt, vil observasjonssonen sannsynligvis oppheves 24. desember, meldes det videre.

Mattilsynet har gjennomført 81 prosent av alle planlagte tilsyn.