Julefeiringa hjå Bryne Røde Kors kan bli avlyst. Grunnen er for få frivillige

– Viss me ikkje får folk, kan me ikkje arrangera, slår Thor Inge Sveinsvoll fast.