Jærbladet sendte direkte fra stormøtet. Se opptak av presentasjonen til pelsdyrbøndene i videovinduet øverst i saken.

– Jeg velger å kalle deg landbruksminister, og ikke Olaug – som i fjor. For i fjor sa du at det var så nært og koselig når du ble kalt Olaug. I denne saken er det ikke noe som er nært og koselig. Det er en fæl sak, sa Jan Ove Horpestad da han fikk ordet under landbruksmøtet på Varhaug mandag kveld.

Selv om årets tema var framtidas matproduksjon i Norge, måtte landbruks- og matminister Olaug Bollestad også svare på spørsmål om regjeringens avvikling av pelsdyrbransjen i Norge.

Kleppsbuen Bertran Trane Skadsem, leder i Norges Pelsdyralslag, understreket først at regjeringens forslag til kompensasjonsordning er uakseptabel for bøndene.

Vil tape 73 prosent av verdiene sine

Jan Ove Horpestad, også han fra Klepp, er leder i Rogaland Pelsdyralslag. Han tok ordet sammen med flere andre pelsdyrbønder.

Horpestad omtalte januar 2018 og regjeringssamarbeidet med Venstre som en skam for Norge.

– Vi hører ministeren si hvor vanskelig denne saken har vært for henne og KrF. Du skulle prøvd å være pelsdyrbonde, sa han.

Så hentet Horpestad fram den ene pelsdyrbonden etter den andre, samtidig som han rullet ut et banner som viste hvor mye hver enkelt bonde vil tape med kompensasjonsordningen som ligger på bordet per i dag.

– Og nå må du se disse bøndene i øynene, sa Horpestad, henvendt mot statsråd Bollestad.

Deretter presenterte han en ny rapport som uavhengige takst- og regnskapsmiljøer har utført for Norges Pelsdyralslag. Tolv pelsdyrbønder vil i snitt tape 73 prosent av verdiene sine hvis de får den erstatningen regjeringen legger opp til.

Samlet vil de tolv tape mer enn 110 millioner kroner, og hver enkelt bonde kom fram og stilte seg foran scenen etter hvert som banneret ble rullet ut.

Selv ligger Horpestad an til å tape over fem millioner kroner. Han overleverte rapporten i skriftlig form til Bollestad. Den ligger også ute på nettsidene til Norges Pelsdyralslag.

Ordknapp Bollestad

De rundt 600 frammøtte på Varhaug responderte med stående applaus til støtte for pelsdyrbøndene.

– Det gir inntrykk å stå hjemme på Jæren og se alle som reiser seg, understreket Olaug Bollestad da hun etter hvert fikk mikrofonen.

Time-politikeren Geir Pollestad (Sp) la i høst fram et representantsforslag på Stortinget for å sikre full erstatning for alle som er rammet av forbudet mot pelsdyr.

– Saken er egentlig ferdig behandlet, men det ligger et representantforslag som Stortinget må ta stilling til, minnet Bollestad om.

– Men jeg kan ikke forskuttere vedtaket i Stortinget, understreket hun.

– Hun har ikke peiling

Da Jærbladet snakket med Jan Ove Horpestad før møtestart på Varhaug, sa han blant annet at pelsdyr burde ha vært en naturlig del av et framtidsrettet landbruk i Norge.

– Men vi er i den samme situasjonen som båten «Helge Ingstad». Det er totalt ødelagt, ikke til å reparere. Det som gjelder nå, er verdighet for bøndene og å få den erstatningen de er verdt. De vil lide store, store tap, advarte han.

Etter møteslutt var det en rørt pelsdyrbonde som oppsummerte kvelden.

– Hvordan var det å stå der framme og vise så tydelige tall til landbruksministeren?

– Det var herlig. Landbruksministeren har alltid snakket om noe som hun ikke har peiling på. Hun vet ikke hvilke tall det er snakk om. Nå fikk vi vist for henne, for andre bønder, forhåpentligvis til hele Norge, hvor galt dette slår ut. Vi blir ruinerte – det er det som skjer, sa Horpestad.

Han la ikke skjul på at det var helt spesielt å oppleve unison hyllest fra de frammøtte på Varhaug.

– Bare ved å snakke om det så får jeg gåsehud. Jeg skalv, det var helt enormt å stå der framme! For dette ser hele landbruks-Norge, men ministeren ser det ikke.


Håper på Frp-hjelp

Horpestad var derimot mindre fornøyd med tilbakemeldingen fra landbruksministeren, men setter nå sin lit til at Geir Pollestad klarer å få flertall i Stortinget for en skikkelig erstatning til alle som må avvikle gårdene sine.

– Geir har satt seg inn i saken, vi har fått komme med tall og vise konsekvenser. De har tatt det inn over seg, både i Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og nå håper jeg han får vise det for Fremskrittspartiet, hva de har holdt på med og hvor galt det kan slå ut. Så har jeg et håp om at dette kan gå vår vei, sier Horpestad.

– Var dette en oppmuntrende kveld, alt i alt, for din del?

– Ja, absolutt. Det er viktig å få fram det sanne budskapet. Det har jeg alltid stått for, og jeg skal slåss til dess vi har fått det vi skal ha!