– Jeg er altså så glad og rørt nå, det er helt overveldende.

Eirik J. Varhaug var tydelig rørt og det med god grunn da ordfører i Hå, Jonas Skrettingland, overrakte kongens fortjenstmedalje. Det skjedde på Eirik J. Varhaugs egen 80-årsdag.

Selskapet foregikk i Lensmannsløa på Varhaug, og jubilanten ante fred og ingen fare da Skrettingland gikk inn og tok ordet foran mellom 80 og 90 gjester:

– Kongens fortjenstmedalje er noe mer enn en medalje for lang og tro tjeneste. Det er selvsagt forventet at du skal gjøre en trofast jobb, men denne medaljen forteller at Eirik har gjort langt mer enn en kunne forvente, fortalte ordføreren.

Varhaug har hele sitt liv vært særdeles samfunnsengasjert og har hatt flere verv opp igjennom årene.

Blant annet har han vært medlem i kommunestyret, varaordfører og har også sittet på fylkestinget.

– Jeg vil ikke liste opp alt av frivillig arbeid og alt Eirik har vært med på over årene for det kunne fullt opp en hel bok. Det er summen av alt dette som gjør at kongen nå har funnet han verdig til denne medaljen, sa Skrettingland.

Jubilanten har levd et særdeles aktivt liv, og har blant annet vært igjennom en hjerteoperasjon og senest et hjerneslag for to år siden:

– Etter hjerneslaget for et par år siden har jeg begynt å snakke litt utydelig, men slik er det bare. Hodet fungerer, og kroppen fungerer sånn tålig, men det kunne vært bedre.

Når Jærbladets utsendte påpeker at det både ser og høres ut på andre som den fungerer bedre enn som så, er ikke Varhaug helt enig:

– Jo, det kommer vel an på øynene som ser, men jeg klarer ikke gå Sesilåmi lengre smiler han.

Ordfører Jonas Skrettingland har hatt æren av å gå Sesilåmi med Varhaug flere ganger og drar spesielt fram en av episodene han husker best:

– Eirik var på sykehuset, og skulle operere på fredagen, men de kunne av en eller annen grunn ikke operere han før på mandagen. Da var jo ikke Eirik verre enn at han spurte fint om å få permisjon sånn han kunne stille på Sesilåmi, og det fikk han lov til. Så da kom han gående på lørdagen, med armbåndet som viste at han var pasient, og fullførte Sesilåmi som vanlig.

Til tross for at han ikke lenger klarer å gå Sesilåmi, er han fortsatt aktiv og er fortsatt å se på rulleskiene så ofte som det lar seg gjøre, noe som ikke er veldig mange 80-åringer forunt.

Skrettingland, som har fått æren av å kjenne Eirik J. Varhaug i en årrekke, trekker spesielt fram hans gode humør:

– Eirik sier aldri noe negativt om noen. Han ser alltid positive sider, selv med de han er hjertens uenig med. Det er en av de beste egenskapene man kan ha.

Til slutt takket Varhaug for all oppmerksomhet:

– Det viktigste for meg har egentlig i alle år vært samfunnsarbeid og jobbe for at hvert enkelt menneske skal få ha det så godt som mulig. På den veien har jeg møtt mange fantastiske mennesker og de skal alle ha takk!

Kongens fortjenstmedalje

Kongens Fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.