Røynd Hå-politikar vil trekkja seg frå politikken: Opnar opp for tidlegare kommunalsjef

Magnar Mattingsdal i Hålista har vore politikar i ei årrekkje. Nå søkjer han om å få gå ut av politikken.