Hvorfor skal E39 legges langs Høg-Jæren?

Av

Risa as støtter Rune Gjedrems forslag om å legge ny E39 over Høg-Jæren. Onsdag arrangerte Næringsforeningen møte om den planlagte firefeltsveien.