Sa ja til bustadblokker ved Kleppeloen

Med 21 mot 10 stemmer vedtok kommunestyret i Klepp at det kan byggjast to blokker ved inngangsporten til turområdet Kleppeloen. Mindretalet ville ha saka utsett.