Så mange flyktningar ønskjer kommunedirektøren til Klepp neste år

Klepp kommune er innstilte på å busetja 28 flyktningar neste år, slik IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) ber om.