– Vi vokter det jo som gull, og alle gjør en febrilsk innsats for å få ta i folk å sette vaksinen på framfor å kaste den. Men noen ganger lar det seg ikke gjøre, sier kommunalsjef for omsorg i Time, Britt Ellinor Scott.

Kastet færrest

Time er likevel den kommunen på Jæren som kastet færrest vaksinedoser i fjor.

Astra Zeneca, som mange fikk i starten av vaksinasjonsperioden, ble fjernet i Norge i mars. På det tidspunktet hadde Time 250 doser av denne typen som måtte destrueres.

Av Moderna-vaksinen har det blitt kastet 160 doser, og totalt 50 doser med Pfizer.

– Det skyldes at det på et tidspunkt var lav etterspørsel etter Moderna, og grunnen til at et femtitalls doser Pfizer ikke ble brukt, skyldes i hovedaklig at det var for få som møtte til drop in-timer, forklarer Scott.

Hun sier videre at folk kan ha gode grunner for ikke å la seg vaksinere, men om det skyldes redsel, ber hun om at man ringer i forkant og forklarer situasjonen.

– Vi vil strekke oss for å legge forholdene best mulig til rette for personer som kvier seg for sprøytestikket, sier Britt Ellinor Scott.

Klepp og Hå

Klepp fikk tilsendt mye av Moderna-vaksinen i september og oktober uten å ha bestilt, og disse kom i tillegg til de Pfizer- vaksinene som allerede var bestilt utfra behovet.

– Innbyggerne fikk velge mellom type vaksine, men vi merket at det var en stor skepsis til Moderna, og mange nektet å ta imot den. Dermed gikk mange hetteglass ut på dato, uten at vi fikk brukt dem, opplyser Wendy Finnerud, som er kommunalsjef for helse og omsorg i Klepp kommune.

Det ble totalt levert inn 1750 doser Moderna og 54 doser Pfizer til destruksjon:

 • I slutten av september kastet totalt 1300 Moderna-doser.
 • I midten av oktober ble det levert inn 450 doser Moderna og 54 Pfizer.

Kommuneoverlege Gerd Signy Omland i Hå, opplyser om følgende status for destruerte vaksiner:

 • Én dose Pfizer annenhver uke fra januar til juli og deretter tre doser per uke. Det gir totalt rundt 104 doser (red. anm.).
 • Av typen Moderna hadde man i september et lager på 138 hg, som vil si 1380 doser, som ble kastet fordi de var utgått på dato.
 • Restlageret av Astra Zeneca ble kastet da denne vaksinetypen ble fjernet.

Vaksinestatus

Den siste oppdateringen fra Folkehelseinstituttet (5. januar 2022) viser følgende tildeling til kommunene:

 • Klepp: 36208 doser
 • Time: 34922 doser
 • Hå: 31804 doser

Når det gjelder antall personer som har fått to vaksinedoser, er dette de siste tallene fra Folkehelseinstituttet (5. januar):

 • Klepp: 13470
 • Time: 13192
 • Hå: 12629