NTB opplyser mandag om totalt elleve søknader om dagpenger fra permitterte arbeidstakere i jærkommunene Klepp, Time og Hå siden mandag 27. juli. På landsbasis ble det mottatt 1320 søknader i samme periode.

I Time teller man sju søknader den siste uken, og totalt har Nav mottatt 1246 søknader fra kommunen siden 9. mars, uken hvor tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset ble innført. Antallet utgjør 11,9 prosent av arbeidsstyrken i kommunen.

Det er for øvrig 0,8 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i Rogaland, som ligger på 12,7 prosent.

I Klepp ble det registrert fire søknader om dagpenger i samme periode. Kommunen teller totalt 1378 søknader siden koronatiltakene ble iverksatt, og tallet utgjør 12,6 prosent av arbeidsstyrken i kommunen.

I Hå ble det sendt inn færre enn fire søknader siden forrige mandag. Av hensyn til identifisering, går ikke Nav ut med tallene for kommunen.

På landsbasis er det kommet inn totalt 408 764 søknader siden 9. mars, hvilket tilsvarer 14,4 prosent av den samlede arbeidsstyrken i Norge.

Tallene er samlet inn av Nav og publiseres hver ukedag på deres nettside.